28.06.2022_19:01 | Източник: Българска патриаршия 28.06.2022 10:38 |
Снимка


Ваше Преосвещенство, обични в Господа владико Макарий,
В този празничен и паметен за Вас и за светата ни Българска православна църква ден – денят на Вашата лична огнена Петдесетница – се обръщаме към Вас с братска в Христа любов и всесърдечни благопожелания за дълголетно, благодатно и доброплодно служение. От днес във Ваше лице светата ни Църква придобива още един епископ – разпоредител на Божиите тайни, пазител и благовестник на Словото на Истината, учител на Божия народ във вяра и благочестие и символ на църковното единство. Такива са според учението на светата Православна църква най-важните характеристики на епископското служение и вярваме, че Вие ще оправдаете гласуваното Ви днес от Бога и от Светия Синод доверие, като с апостолска ревност и много усърдие отдадете на Божията нива щедро даруваните Ви от Бога дарби и таланти.
Епископското служение в Църквата Христова е висока чест и едновременно с това висока отговорност. В Църквата епископът е образ на Самия Христос, а този образ и тази най-висока чест задължават. „Внимавайте – съветва свети апостол Павел – върху себе си и върху цялото стадо, сред което Дух Светий ви е поставил епископи, да пасете църквата на Господа и Бога, която Той си придоби със Своята кръв…“ (Деян. 20:28). Убедени сме, че ясно и дълбоко осъзнавате казаното от апостола и че това ще проличи в предстоящите Ви отговорности в Църквата, първото от които ще е да бъдете наш викарий в богодаруваната ни и богохранима Русенска епархия. Не се съмняваме, че ще се радвате на любовта, благоразположението и доверието на клира и Божия народ, но само от Вас ще зависи да оправдаете това доверие. Нека пътят Ви като епископ да бъде светъл и богоблагословен.
Живеем във времена, които поднасят много предизвикателства за Църквата и вярата, времена на изпитания за църковното единство и затруднения от най-различен характер в църковната ни мисия. А в такива времена от църковния пастир се изискват изключителни усилия и безгранично посвещение на служението, много духовна мъдрост и пастирска разсъдителност. Преди всичко обаче днес важен е личният пример, който пастирите дават, защото, както добре е казано в древната мъдрост, думите затрогват, ала примерът увлича. Бъдете и Вие такъв пример, който да увлича и да предразполага към подражание, да бъде украса за образа на Църквата и да събира в нея Христовото словесно стадо, защото това иска и това очаква от всички нас нашият Господ и Спасител – да прибавяме всекидневно към Неговата света Църква такива, които да се спасяват (Деян. 2:47).
До скоро Вие бяхте част от братството на светата Рилска обител – свещено и знаково място за светата ни Църква и православния ни народ и притегателен център за мнозина, желаещи ангелоподобно житие. Там, в мястото на покаянието на всебългарския светец и покровител Чудотвореца Йоан, Вие израснахте в иноческите добродетели и се утвърдихте като добър монах и духовник. Допълнително за Вашето личностно усъвършенстване допринесоха и отличното Ви богословско образование, заедно със специализациите, които успешно преминахте в православни богословски школи на братски православни страни и църкви. Всичко това формира в необходимата пълнота образа Ви на достоен приемник на вековната и богата традиция на българското православно монашество. И ето че настъпи времето, в което да принесете на светата ни Православна църква още по-изобилни плодове, след като в този ден бяхте въздигнат на най-високата йерархическа степен.
Нека в бъдещото Ви епископско служение винаги да Ви води любовта към Бога и Църквата, която винаги е била Ваша отличителна черта и която всички трябва да имаме, защото, както свидетелства и апостолът, „любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения нам Дух Светий“ (Рим. 5:5) и всеки от нас трябва да бъде достоен за дара на тази изобилна Божия любов. Тази любов, която свети апостол Павел нарича „изпълнение на закона“ (Рим. 13:10) и „свръзка на съвършенството“ (Кол. 3:14), да Ви води всякога и във всичко и да украсява бъдещото Ви архиерейско служение, защото тя е венецът на всички добродетели и е присъща на добрия пастир, който „полага душата си за овците“ (Иоан 10:11). Защото в Църквата добрият пастир е този, който подражава на съвършения Пастиреначалник – нашия Господ и Спасител Иисус Христос.
На добър час, Преосвещени владико!
За много и благословени дни и години!
Божията любов и Неговата велика милост и човеколюбие да бъдат с всички нас!

Троянски манастир, 26 юни 2022 г.