19.07.2022_23:02 | Източник: Двери на Православието 18.07.2022 |
Снимка

На книжния пазар у нас излезе книгата Византийски източници за исляма, т. 1, с автор прот. д-р Стелиян Кунев. Книгата е част от дисертационното изследване на автора, защитил докторат към Православния богословски факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Представени са двата най-важни официални документа на Православната църква относно исляма, създадени през византийската епоха: Томос на Константинополския събор от 1180 г. и „Чин за приемане на сарацини“, както и едно анонимно и по-малко известно апологетично съчинение Против Мохамед. Първите два исторически извора са основни за изследванията, посветени на християнско-мюсюлманските отношения във Византия и за полемиката с исляма в православния културен ареал. Освен историческия и догматико-каноничен анализ на византийските извори са засегнати и въпроси от съвременен характер и по-конкретно за ролята на оглашението и катехизацията в Църквата. Разгледана е част от новата Социална доктрина на Константинополската патриаршия относно исляма.

Авторът свещ. Стелиян Кунев споделя, че интересът му към тази тема е бил пастирски мотивиран от желанието да допринесе за правилното разбиране отношението на Църквата към исляма и доктрината му в една историческа перспектива. В контекста на темата е изведена и важната роля на оглашението като подготовка за тайнството Кръщение, на което в наши дни не се отделя достатъчно внимание.

Книгата е издание на издателство „LIBRUM“. Предстои излизането и на втори том с апологетичен и догматичен анализ на публикуваните в първия том извори.