30.04.2023_08:14 | Източник: БТА 30.04.2023 07:00 |
Снимка
Автор: Проф. Иван Желев


Мироносици се наричат жените последователки на Иисус Христос, от които в евангелията са запазени само имената на две Марии, Йоана и Саломия. Те били със света Дева Мария по време на страданията, смъртта и погребението на Христос, извършено от други двама видни ученици – Йосиф от Ариматея и Никодим.

Сутринта на третия ден след погребението на Спасителя някои от тези жени, сред тях и Мария Магдалина, отишли рано на гроба да помажат според обичая тялото Му с благовонни масла (миро). Но установили, че Той е възкръснал от гроба, дори Христос им се явил и разговарял с тях. Те веднага изтичали да съобщят радостната вест на апостолите и така станали първите вестителки на Христовото възкресение. Затова днешната нeделя е посветена на тяхната съвместна памет.

Свети Яков Зеведеев бил един от дванадесетте апостоли на Христос и брат на апостол и евангелист Йоан Богослов. Те били деца на Зеведей и Саломия. А Саломия била една от жените, които придружавали Христос през време на Неговата проповед. Тя била от жените мироносици, свидетелки на възкресението на Христос.

Яков и Йоан по занаят били рибари, като баща си. Веднъж Иисус Христос минавал по брега на Генисаретско езеро и ги видял в кораба им да кърпят мрежи. Той ги повикал да вървят след Него. Оттогава те неотлъчно Го придружавали през всичкото време на Неговата дейност. Проявили особена привързаност към Христос и похвално усърдие в работата си. Затова заедно с апостол Петър се удостоили да станат свидетели на най-важните събития от живота и дейността на Христос. След Петдесетница апостол Яков проповядвал в Йерусалим и цяла Палестина. В книгата Деяния апостолски е записано, че апостол Яков бил заловен заедно с други Христови последователи и по заповед на цар Ирод Агрипа I бил посечен с меч в 44 г.