01.05.2023_08:53 | Източник: БТА 01.05.2023 07:00 |
Снимка
Автор: Проф. Иван Желев


Пророк Йеремия е от четиримата „големи“ пророци (с големи книги) в Библията. Той живял в VI век преди Христос. Бил син на юдейски свещеник. На младини Йеремия получил от Бог заръката да възвести волята Му на евреите, които по онова време се предавали на пороци и идолослужение.

Йеремия, послушен на Божията повеля, започнал да укорява народа за греховете му и да предупреждава, че Божият гняв ще дойде над евреите и ще ги завладее силен народ. И това скоро се случило. Първо египтяните завзели земята им, но юдеите упорствали в греховете си и след години вавилонският цар Навуходоносор завладял Йерусалим, разграбил храма и отвел в плен много юдеи. Йеремия дълбоко скърбял за това. Той молел Бог да смекчи праведния Си гняв и да прекрати бедствието. Бог го утешил, като му обещал, че ще изпрати на народа Спасител, Който ще се роди от рода на Давид. Йерусалим запустял. В Юдея останали само бедни хора. Йеремия предпочел да остане с тях и излял своята скръб за тежката съдба в книгата „Плач Йеремиев“. А когато останалите в Йерусалим юдеи се разбунтували и убили вавилонския управител, те, изплашени от царския гняв, избягали в Египет, където насила взели със себе си и Йеремия. Там той продължил да наставлява народа, но те не искали да го слушат и един ден го убили с камъни.

Преподобномъченик Акакий, бил роден в населеното с българи Ново село (Неохори) до град Солун. Казвал се Атанасий. Още като дете го дали да учи занаят при един обущар, но той жестоко биел момчето всеки ден и то избягало. Прибрали го мюсюлмани, които го подлъгали и го обрязали. Щом пораснал, съвестта започнала да го мъчи и Анастасий отишъл в Хилендарския манастир, където станал монах Акакий. След няколко години Акакий отишъл в Цариград, където открито се отрекъл от исляма и бил обезглавен на 1 май 1816 г.