14.05.2023_17:20 | Източник: БТА 13.05.2023 07:00 |
Снимка
Автор: Проф. Иван Желев


Гликерия живяла в град Траянопол (сега село, източно от град Александропол, до устието на река Марица в Гърция) през II век, когато император бил Антонин Пий (138-161 г.). Баща й бил виден човек в града, християнин, и я възпитал в спасителната Христова вяра. А по онова време християните периодично били преследвани от римската власт с обвинението, че са безбожници (не вярвали в езическите богове) и кощунници (не почитали държавните богове). Преследвания имало по преценка на местните управители и с оглед на някои политически обстоятелства.

Управителят на Траянопол Савин научил, че Гликерия е една от дейните християнки в града, която с поучения и с личен пример увличала и други млади хора да вярват в Иисус Христос. Затова заповядал да я доведат пред него. Девойката смело застанала пред управителя и с дръзновение изповядала своята вяра. Разяреният Савин я подложил на изтезания, за да се отрече от вярата си и да принесе жертва на идолите. Но Гликерия твърдо отстоявала убежденията си и оставала вярна Христова последователка. Един от тъмничните стражари на име Лаодикий, като наблюдавал колко убедено девойката защитавала вярата си и била готова дори да умре за нея, също повярвал в Христос и заявил вярата си открито. Лаодикий веднага бил осъден на смърт и посечен с меч, като изпреварил Гликерия в мъченичеството. Управителят Савин тогава заповядал да хвърлят девойката на дивите зверове в цирка. За всеобща изненада те не я разкъсали, но един от лъвовете, нарочно раздразнен от палачите, я захапал и след няколко дни мъчениицата предала духа си на Бог.

Свети Георги Изповедник живял в Цариград в началото на IX век и много пострадал от иконоборците заради православната си вяра. Но той оцелял от жестоките преследвания и се почита като изповедник на вярата.