18.05.2023_08:03 | Източник: Двери на Православието 18.05.2023 |
Снимка
Автор: Двери на Православието


От 22 до 24 май в София ще се проведе Международна научна конференция „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“. Форумът се организира от Кирило-Методиевския научен център при БАН (КМНЦ), институцията, която от десетилетия определя насоките на изследванията по кирилометодиевистика в Европа и света.

Конференцията е централното събитие през юбилейната за КМНЦ 2023 г. В авторитетния форум ще вземат участие над седемдесет учени от дванадесет страни на три континента (Австрия, България, Великобритания, Индия, Италия, Литва, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Украйна, Чехия), представящи десетки университети и научни центрове по света.

Изследователите, сред които и немалко млади учени, ще представят доклади в широк интердисциплинарен диапазон, включващ исторически изследвания, литературознание, лингвистика, палеография, епиграфика, културна антропология, изкуствознание и др. На 23 май участниците в международното събитие ще посетят постановката „Рилският пустинник“ в Софийската опера, а на 24 май ще се включат в традиционното празнично шествие до паметника на св. Братя и ще поднесат цветя.

В научният форум ще вземат участие и богослови, сред които проф. д-р Иван Желев Димитров, доц. прот. д-р Иван Иванов и доц. д-р Светослав Риболов.

Конференцията се провежда в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“.

Програма на конференцията:

22.05.2023 (понеделник)

Зала „Славейков“ – Френски културен център (площад „Славейков“ № 3)

10:00-10:30 – Регистрация (сутрешно кафе по време на регистрацията)
10:30-11:10 – Откриване на конференцията

Пленарно заседание
Водещ: Евгени Зашев

11:10-11:30 – Славия Бърлиева (България): „110 години кирило-методиевски извори“
11:30-11:50 – Георги Минчев (Полша): „Научният пътепис като жанр. Записките на Йордан Иванов от обиколката из Македония през 1906-1907 г.“
11:50-12:10 – Александър Николов (България): „Светите Кирил и Методий: от апостоли на славянството до български просветители“
12:10-12:30 – Ewelina Drzewiecka (Bulgaria): „Generating memory of the origins of the Bulgarian alphabet: Discussions around the 1100th anniversary of the Moravian Mission in socialist Bulgaria“
12:30-13:30 – Обедна почивка

Сесия първа (13:30-18:00)
Първо заседание
Водещ: Славия Бърлиева

13:30-13:45 – Христо Трендафилов (България): „Хиперкритицизмът на Йосиф Добровски и неговите последователи (към 200-годишнината от създаването на кирилометодиевистиката като наука)“
13:45-14:00 – Marcello Garzaniti (Italia): „Il contributo di Vittorio Peri (1932-2006) allo studio della questione cirillo-metodiana“
14:00-14:15 – Теодоричка Илиева Готовска-Хенце (България): „Унгарски изследователи на Кирило-Методиевото дело“
14:15-14:30 – Alberto Pontiroli (Italia): „Италианската кирилометодиевистика в периода от края на Втората световна война до наши дни“
14:30-15:00 – Обсъждане
15:00-15:30 – Кафе-пауза

Второ заседание
Водещ: Десислава Найденова

15:30-15:45 – Анисава Милтенова (България): „Capita ascetica на Теодор Едески в славянски превод“
15:45-16:00 – Илия Илиев (България): „Краткото житие на св. Климент Охридски“
16:00-16:15 – Лиляна Симеонова (България): „Жанрови особености на Пространното житие на св. Кирил – хибрид между агиографския литературен канон и късноантичната философска биография“
16:15-16:30 – Jürgen Fuchsbauer (Österreich): „Chapter XIV of the Life of Constantine and Its Authorship“
16:30-16:45 – Бойка Мирчева (България): „Щрихи към ръкописната традиция на славянските извори за Кирил и Методий и техните ученици“
16:45-17:00 – Alessandro Maria Bruni (Italia): „Проблеми на изследването на славянската ръкописна традиция на книга Царства“
17:00-17:25 – Обсъждане
17:25-18:30 – Коктейл

22.05.2023 (понеделник)

Зала „Верен“ – книжарница „Варен“ (площад „Славейков“ № 1)

Сесия втора (13:30-16:30)
Първо заседание
Водещ: Мая Иванова

13:30-13:45 – Кирил Ненов (България): „Терминът „багаин“ в българските надписи от IX-X в.“
13:45-14:00 – Камен Станев (България): „Сведения в старобългарските текстове за миграцията от юг на север от Стара планина в края на XII – началото на XIII в. и произходът на имената Красен и Червен, Русенско“
14:00-14:15 – Михаил Раев (България): „Литературни функции на разказа за светите братя Кирил и Методий в текста на Повесть временных лет“
14:15-14:30 – Деница Петрова (България): „Сведения за създаването на славянската азбука в българските кратки хроники от XV-XVI в.“
14:30-14:45 – Владимир Терзиев (България): „Възрожденската книжнина, посветена на светите братя Кирил и Методий – средство за поддържане на паметта им“
14:45-15:15 – Кафе-пауза

Второ заседание
Водещ: Камен Станев

15:15-15:30 – Ана Влаевска-Станчева (Италия): „Разказът за св. Кирил и Методий в жития на отци, мъченици и други по-важни светци на Албан Бътлър“
15:30-15:45 – Цветан Василев (България): „Кирилометодиевската традиция през призмата на католическата наука от XVI и XVII век: Петър Богдан и Томазо Боцио“
15:45-16:00 – Люба Илиева (България): „Мъжкото католическо училище „Св. Кирил и Методий“ в София“
16:00-16:30 – Обсъждане

23.05.2023 (вторник)

Зала „Кирилометодикон“ – КМНЦ (ул. „Московска“ № 13, ет. 2)

Сесия трета (10:00-15:30 ч.)
Първо заседание
Водещ: Цветан Василев

10:00-10:15 – Марияна Цибранска, Иван Билярски (България): „Първите славянски юридически текстове: идеология и културна доминация“
10:15-10:30 – Десислава Найденова (България): „Римското право, Божият закон и Законът за съдене на хората“
10:30-10:45 – Catherine Mary MacRobert (Great Britain): „Не бо сѫть ны на потрѣбѫ глаголи ти ни словеса, нь разоумь: semantically motivated continuity in the Cyrillo-Methodian translational tradition“
10:45-11:00 – Ion-Mihai Felea, Mădălina Ungureanu (România): „The Cyrillic Writing of the Early Romanian Psalters: Slavonic-Romanian Interferences“
11:00-11:30 – Кафе-пауза

Второ заседание
Водещ: Лора Тасева

11:30-11:45 – Cynthia M. Vakareliyska (USA): „The mysterious martyr Romanus in the earliest Slavic menologies“
11:45-12:00 – Димо Чешмеджиев (България): „Култът към Йоан Екзарх Български“
12:00-12:15 – Светослав Риболов (България): „Ecclesiastical title „Exarch“ and its function in Medieval Bulgaria“
12:15-12:30 – Обсъждане
12:30-13:30 – Обедна почивка

Трето заседание
Водещ: Веселка Желязкова

13:30-13:45 – Лора Тасева (България): „Паралелни откъси в Учителното евангелие на Константин Преславски: един щрих към преводаческия процес“
13:45-14:00 – Добриела Котова (България): „Между изворов текст и слушателска аудитория: преводачески решения на Константин Преславски в Учителното евангелие“
14:00-14:15 – Екатерина Дикова (България): „Платонски словеса в Учителното евангелие“
14:15-14:30 – Иван Петров (България): „Някои проблеми при лематизацията на наречия при изготвянето на електронни средновековни гръцко-славянски индекси“
14:30-15:00 – Обсъждане
15:00-15:30 – Кафе-пауза

23.05.2023 (вторник)

Зала № 19 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. 2)

Сесия четвърта (10:00-15:30 ч.)
Първо заседание
Водещ: Елка Мирчева

10:00-10:15 – Ольга Смоліна (Україна-България): „Кирило-Мефодіївська традиція та її сприйняття в Українській культурі“
10:15-10:30 – Jan Stradomski (Polska): „Кирилло-Методиевски контексти на разногласието за употребата на родни езици в литургията. Един сюжет от религиозната полемика между протестантите и римски католици в Жечпосполита през XVI-XVIII в.“
10:30-10:45 – Peter Žeňuch (Slovensko): „Cyril a Metod v ľudovej duchovnej kultúre gréckokatolíkov na Slovensku v prvej polovici 20. storočia“
10:45-11:00 – Svetlana Šašerina (Slovensko): „Образ справедливого суда в кириллической рукописной традиции Карпат“
11:00-11:30 – Кафе-пауза

Второ заседание
Водещ: Jan Stradomski

11:30-11:45 – Marzanna Kuczyńska (Polska): „Детската литература за св. Кирил и Методий в Полша през ХIX в.“
11:45-12:00 – Лина Гергова, Яна Гергова (България): „Честване на Кирил и Методий и българската азбука в нетрадиционни контексти: Български мигрантски общности в Близкия Изток и Латинска Америка“
12:00-12:30 – Обсъждане
12:30-13:30 – Обедна почивка

Трето заседание
Водещ: Peter Žeňuch

13:30-13:45 – Halyna Naienko (Україна – Polska): „East Slavic Redaction of Church Slavonic through the prism of Ukrainian Lіnguistics“
13:45-14:00 – Andriy Danylenko (USA): „The Arab-Muslim Variations on „Russian Letters“ in the Vita Constantini“
14:00-14:15 – Petra Stankovska (Česko): „Vlastní jména ve čteních z knihy Genesis v chorvatskohlaholských breviářích“
14:15-14:30 – Елка Мирчева (България): „Наименованията на мерните и паричните единици в старата славянска книжнина – опити за създаване на терминология“
14:30-15:00 – Обсъждане
15:00-15:30 – Кафе-пауза

23.05.2023 (вторник)

Зала № 11 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. 2)

Сесия пета (10:00-15:30 ч.)
Първо заседание
Водещ: Тотка Григорова

10:00-10:15 – прот. Иван Стоянов Иванов (Кюмурджийски; България – Италия): „Литургични аспекти в църковната и дипломатическата мисия на светите братя Кирил и Методий“
10:15-10:30 – Любка Ненова, Андрей Бобев (България): „Достижения и проблеми в проучването на славянската традиция на Богородичния акатист“
10:30-10:45 – Tomaš Mikulka (Česko): „Преводната хомилия за Рождество Христово чьтO се знAменIѥ (CPG 4560) в контекста на най-стария старобългарски хомилиар“
10:45-11:00 – Дарина Стоянова (Україна – България): „Езиковите и текстологичните особености на поученията на Теодор Студит в Одеския Сборник № 1/154“
11:00-11:30 – Кафе-пауза

Второ заседание
Водещ: Елка Златева

11:30-11:45 – Martin Braxatoris (Slovensko): „Мотив первородного греха и его последствий в гомилетическом творчестве Климента Охридского“
11:45-12:00 – Цветомира Данова (България): „Старобългарските преводи на Словото за Изсъхналата смоковница и притчата за лозето от Йоан Дамаскин“
12:00-12:30 – Обсъждане
12:30-13:30 – Обедна почивка

Трето заседание
Водещ: Георги Минчев

13:30-13:45 – Agnieszka Gronek (Polska): „Gra obrazami. Polityczny aspekt przedstawień Cyryla i Metodego w cerkwiach na terenach Rzeczypospolitej w 2. poł. XIX i pocz. XX wieku“
13:45-14:00 – Тотка Григорова (България): „Аспекти на почитанието към св. Кирил и св. Методий, отразени в няколко икони от втората половина на XIX век“
14:00-14:15 – Aleksandra Michalska (Polska): „Как, кога и защо светите Кирил и Методий се появяват в църквата „Св. Войчех“ в град Познан в Полша – историята на две статуи на славянските апостоли“
14:15-14:30 – Янко Маринов, Станислава Георгиева (България): „Българско, гръцко и румънско в певческите ръкописи от Молдовлахия от XVI в. Нови репертоарни и палеографски данни“
14:30-15:00 – Обсъждане
15:00-15:30 – Кафе-пауза
19:00 ч. – Посещение на спектакъла „Рилският пустинник“

24.05.2023 (сряда)

Тържествено шествие

Обедна почивка до 13:30 ч.

Зала „Кирилометодикон“ – КМНЦ (ул. „Московска“ № 13, ет. 2)
(Следобедно кафе между 13:00-13.30 ч.)

Сесия шеста (13:30-16:00 ч.)
Първо заседание
Водещ: Андрей Бобев

13:30-13:45 – Иван Желев Димитров (България): „Капанът на дигиталната книжовност“
13:45-14:00 – Татяна Илиева (България): „Литургичната терминология в класическите старобългарски паметници“
14:00-14:15 – свещ. Козма (Красимир) Поповски (България): „Кирило-Методиевите литургически преводи – хипотези и интерпретации“
14:15-14:30 – Marco Scarpa (Italia – България): „Онлайн инвентар на южнославянските ръкописи от XIV век. Представяне на първите резултати на един проект на дигитални хуманитарни науки“
14:30-15:00 – Елка Златева (България): „Представяне на проекта Пътят на Кирил и Методий“
15:00-15:30 – Обсъждане

24.05.2023 (сряда)

Зала № 19 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. 2)
(Следобедно кафе между 13:00-13:30 ч.)

Сесия седма (13:30-16:00)
Първо заседание
Водещ: Евелина Джевиецка

13:30-13:45 – Atmoja Bose (India): „Лексико-семантическое развитие с позиций плана выражения и плана содержания русских слов на фоне эволюции“
13:45-14:00 – Марина Чистякова (Литва): „Поучение о св. Тайнах: новые данные“
14:00-14:15 – Регина Койчева (България): „Трилемата на реконструктора: коя форма на родителното окончание -аего/-ааго/-аго са използвали старобългарските химнографи?“
14:15-14:30 – Евгени Зашев (България): „Към въпроса за авторството на канона за св. Горазд и св. Ангеларий в Бератската (Венецианската) служба за св. Седмочисленици“
14:30-15:00 – Елена Азманова-Рударска (България): „За мощите на св. Климент и историята на храм „Св. Спас“ в с. Дрен“
15:00-15:30 – Обсъждане

24.05.2023 (сряда)

Зала № 11 – ИЕФЕМ (ул. „Московска“ № 6А, ет. 2)
(Следобедно кафе между 13:00-13:30 ч.)

Сесия осма (13:30-16:00 ч.)
Първо заседание
Водещ: Marzanna Kuczyńska

13:30-13:45 – Диана Атанасова-Пенчева (България): „Световна ли е старобългарската литература?“
13:45-14:00 – Wojciech Stelmach (Polska): „Полските антологии на старобългарската литература като особен тип текстове в междукултурния обмен“
14:00-14:15 – Мая Иванова (България): „Европейската представа за старата българска литература през първата половина на ХХ век. Приносът на Юзеф Голомбек“
14:15-14:30 – Małgorzata Skowronek (Polska): „Прочитът на богомилската ерес от един „неспециалист“: Боян Пенев и неговата Literatura bułgarska do roku 1878 (Варшава – Вилнюс 1938)“
14:30-15:00 – Методий Рождественский (България): „Индоевропейските езотерично-магически прения и старобългарската литература“
15:00-15:30 – Обсъждане
16:00 ч. – Официално закриване на конференция
(ул. „Московска“ № 13, ет. 2)