Света Акилиния била родом от град Библос във Финикия (днес на северното крайбрежие на Ливан). Цялото й семейство било християнско. А благосъстоянието на нейните родители дало възможност на децата им да се изучат, в това число и момичетата, едно от които била Акилина. Те живели по времето на император Диоклетиан, който организирал едно от последните по време, но сред първите по жестокост гонения срещу християните.Акилина била кръстена още на петгодишна възраст от епископ Евталий. За това много помогнал баща й Евтолмий, който създал подходящи условия дъщеря му не само да изучи християнската вяра, но и да остане твърда в нея, защото времената били трудни и дори опасни за всички, които изповядвали вярата в Спасителя на света Христос.

Акилина още в млада възраст започнала с интерес да изучава словото Божие и дори с плам го проповядвала. Чрез общуване с връстничките си, дъщери на езичници, Акилина успяла да привлече много от тях към християнската вяра. Младата християнка не само учела другите на вярата в Иисус Христос, но също така дейно участвала в проявите на човеколюбие според заповедта на Спасителя за любов към ближните. Нейната благотворителност била пословична, макар да не била изключение в християнските среди. За тези нейни действия било докладвано на управителя на областта Волусиан. Той се разпоредил да я заловят и по всякакъв начин, с увещания и обещания, се опитвал да я принуди да се отрече от вярата си. Девойката обаче останала твърда и независимо от мъченията, на които я подложили, отказвала да принесе жертва на езическите божества. Разярен, проконсулът сам участвал в някои от безчовечните изтезания. Накрая, засрамен, че не може да пречупи вярата на едно слабо момиче, заповядал да я обезглавят. Така Акилина се присъединила към прославеното множество на християнските мъченици в 293 г.

Автор: Проф. Иван Желев
Източник: БТА