Снимка

 
На 13 юни се състоя Общо събрание на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на което беше проведен избор за нов декан. С пълно мнозинство беше преизбран досегашният ръководител на факултета доц. д-р Ивайло Найденов. За него гласуваха 38 от присъстващите членове в Общото събрание, а един се е въздържал.

За първи път от възстановяването на Богословския факултет през 1991 г. се издига кандидатурата само на един човек за поста на декан. Основната причина за това е доброто ръководство през изминалия период, което се оценява от целия академичен състав.

Снимка

Преди провеждането на избора доц. Найденов представи доклада си за изминалия период на своето управление. Той подчерта, че повече от половината от неговия мандат е преминал в периода на пандемията, когато факултетът беше поставен пред сериозни предизвикателства. Деканът изрази увереността си, че богословската школа с този академичен състав и при условията, в които се намира, има възможности за развитите и той се надява това да се случи през следващите години.

Едно от основните предизвикателства пред факултета, изтъкнато от декана, е да се задържат приетите вече студенти. Нямаме проблем с приема на студенти, заяви той, но голяма част от тях отпадат още през първата година. Доц. Найденов постави това като важна задача пред целия академичен състав.

Деканът изрази удовлетворение от работата на администрацията на Богословския факултет, като подчерта, че тя е най-малобройната, но най-добре работещата в Софийския университет.

Като особено важно за учебното заведение през изминалия мандат е доброто сътрудничество и братските отношения с архиереите на Св. Синод. Израз на това са съвместни инициативи, духовното наставничество и църковните награди за факултета и преподаватели.

Доц. Найденов отчете, че ремонтът на сградата тече по план. Завършено е реновирането на покрива. През лятото по решение на Св. Синод на БПЦ започва мащабен ремонт на параклиса на Богословския факултет, който включва и реставрация, и изписване на храмовото пространство.

През юбилейната за Богословския факултет година бяха организирани редица събития по този повод, като през лятото и есента предстоят нови.

Библиотечният фонд на факултета ще се обогати с още две ценни сбирки, дарения от немски преподаватели, съобщи доц. Найденов (тук). Те съдържат патристична литература, библейски изследвания и друга богословска книжнина. Предстои книгите да бъдат транспортирани у нас през следващите месеци.

Заседанието на общото събрание завърши със снимка на всички участници в него.

Двери поздравява новия декан с преизбирането му и му пожелава търпение и мъдрост в изпълнение на неговото служение.

Снимка


14.06.2023_11:21 | Източник: Двери на Православието 13.06.2023 |
Автор: Двери на Православието