Свети Тихон живял на остров Кипър през IV-V век. Той е роден в град Аматунда (днес в развалини източно от град Лимасол) и с голямо желание се образовал. Самите родители, бедни хора, но ревностни християни, го възпитали в Христовата вяра. Тихон с усърдие изучавал също Свещеното Писание и още от младини проявявал силен стремеж да служи на Бог.Аматунтският епископ Мнимоний оценил качествата му и го ръкоположил за дякон, а по-късно, след смъртта на епископа, Тихон единодушно бил избран на негово място. По това време в Кипър още имало езичници, особено се почитала богинята Афродита. Но свети Тихон неуморно проповядвал Божието слово и обърнал мнозина езичници към истината в Христос. За неговия живот са запазени малко сведения, записани предимно от родения също в Аматунда свети Йоан Милостиви, Александрийски архиепископ.

Запазило се следното предание за ранната възраст на светителя. Когато той живеел още в родителския дом, баща му, който бил хлебар, оставял и него да продава хляб. Момчето обаче често раздавало на бедните хляб, без пари. Баща му забелязал това и почнал да го мъмри. Но Тихон кротко му отговорил: „Татко, аз не раздавам хляб даром, а го давам на заем на Бог. А в Неговата книга има вярно обещание, че който прави добро на сиромах, дава заем на Бог, а който дава на Бог, ще получи стократно. Ако не вярваш на това, да отидем в житницата и там ще видиш, как Бог връща на Своите заемодавци“. Отишли в житницата, която смятали вече за празна. Като отворили вратата, видели, че тя е пълна с чиста пшеница. Бащата благодарил на Бог и оттогава не забранявал на сина си да раздава даром хляб на сиромасите.

Свети Тихон починал в дълбока старост през V век, прославен от Бог с чудотворна сила заради примерния си живот и голямото си пастирско усърдие.

Автор: Проф. Иван Желев
Източник: БТА