Снимка

 
Поради постъпили към нас запитвания относно дарителската кампания на „Инициатива за построяване на Български Православен Храм в Лондон – Bulgarian Charity Trust“ на г-н Емил Русанов от сайта Будилник, Ви информираме, че това е частна инициатива и няма нищо общо с кампанията на Българската православна църква за построяване на храм в Лондон. Средства от тази кампания не постъпват към нас и никога не са били предоставяни.

Към настоящия момент единствено кампанията, организирана от Българската православна църква с благословението на Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, за реконструирането и изграждането на храм „Св. Йоан Рилски“ при Посолството на Република България в Лондон е автентична.

Други кампании за построяване на църква в Лондон не се извършват с благословението на митрополит Антоний и не са част от каноничната Българска православна църква – Българска Патриаршия.

Подчертаваме, че построяване на православен храм в Лондон и набирането на средства за това е единствено в компетенцията на Западно-и Средноевропейска митрополия на Българска православна църква – Българска патриаршия и следователно други дарителски кампании са единствено частни инициативи, за които не можем да гарантираме, че средствата ще бъдат оползотворени по предназначение.

Молим българските християни в тези светли Рождественски дни да бъдат внимателни на кого даряват!“

От църковното настоятелство при БПЦО“Св. Йоан Рилски“, Лондон

23.12.2023_23:58 | Източник: Българска патриаршия 23.12.2023 11:30 |
Автор: a.karadakov