Снимка

 
Света Анисия била родом от град Солун. Родителите й били християни и заможни хора. Положили големи грижи за нейното възпитание и тя от детство обикнала Бога повече от всичко на света. С радост изучавала Божия закон, усърдно се стараела да изпълнява Божията воля.

Но още от ранна младост Анисия се лишила от добрите си родители. След смъртта им тя наследила голямо богатство, което обаче не радвало Анисия, а я плашело. Тя знаела, че в богатството има много изкушения, че то често възбужда в човека гордост и суета, и лесно отдалечава от Бога. Затова Анисия молела Бога за помощ, за да я упъти да употреби полученото богатство за полза, а не за погубване на душата си.

И тогава решила да раздаде всичко на бедните. Тя посещавала болници и затвори, като носела на нещастните щедри помощи. Но не само с пари помагала младата християнка. Тя прислужвала на болните, давала им лекарства, превързвала им раните, служела им с любов и усърдие. След като раздала богатството си, тя сама заживяла в крайна бедност, като прекарвала дните в работа, а нощите – в молитва. В тая доброволна бедност, сред лишения от всякакъв род, тя почувствала повече душевна радост, отколкото мнозина богати в разкошните си дворци.

В това време император Галерий започнал ужасно гонение против християните. Той е известен като ожесточен противник на християнството и главен инициатор на гоненията, подети от Диоклециан. Тогава, който убивал християнин, не се смятал за виновен в убийство.

Веднъж в 298 г. Анисия отивала на църква, а в тоя ден езичниците имали празник. Един войник видял Анисия и решил да я принуди да принесе жертва на идолите. Изплашената девойка се съпротивила и се прекръстила. Тогава войникът извадил меча си и безжалостно я пронизал. Християни с почести погребали тялото на мъченицата.

30.12.2023_09:01 | Източник: БТА 30.12.2023 07:00 |
Автор: Проф. Иван Желев