Снимка

На 13 и 14 февруари в София ще се проведе Международен семинар „Богомилството на Изток и Запад“. Откриването на форума ще е на 13 февруари от 13  ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Водещ на откриването ще е директорът на Центъра за изследване на религиите проф. д-р Симеон Евстатиев. След приветствия от страна на ректорското ръководство на Софийския университет и директора на Института за исторически изследвания при БАН публична лекция на английски език ще изнесе проф. д-р Мартин Илерт (Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг) на тема: Дискурси за богомилството в Западна Европа (Discourses on Bogomilism in Western Europe).
 
Работният семинар ще продължи на 14 февруари в Централната сграда на Българската академия на науките.
 
Международният семинар слага началото на дейностите по научноизследователския проект „Богомилството в историята и в наши дни“, разработен от екип към Центъра за изследване на религиите в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Института за исторически изследвания при Българската академия на науките (БАН).
 
Ръководител на проекта е проф. д-р Иван Христов и в него ще вземат участие 20 учени от пет академични институции в България, Германия и Полша.
 
Проектът е финансиран по конкурс за фундаментални научни изследвания от националния Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към Министерството на образованието и науката на Република България.

Програма на семинара:

13:00–13:15 ч. – ОТКРИВАНЕ: Приветствия от ректорското ръководствоПроф. д-р Георги Вълчев, Ректор

Проф. д-р Мадлен Данова, Зам.-ректор

13:15–13:20 ч. – Приветствие от партньорската организация

Проф. д-р Даниел Вачков, директор

13:20–13:40 ч. – Представяне на проекта: Богомилството в историята и в наши дни, проф. д-р Иван Христов, ръководител.

13:40 – 14:30 ч. – Публична лекция на английски език: Дискурси за богомилството в Западна Европа (Discourses on Bogomilism in Western Europe), проф. д-р Мартин Илерт, университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг.

14:30 – 15:00 ч. – Кафе-пауза

15:00 – 17:00  – Работна част на програмата: формиране на управителен съвет и работни групи

15:30 – 16:30  – СЕСИЯ 1: БОГОМИЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Димо Пенков, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Богословско-апологетически аспекти на изучаването на богомилството

Гл. ас. д-р Щони Кокудев (о. Сава), Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Проблемът за анализа и систематизацията на корпуса от данни за богомилите и др. дуалистични ереси

Д-р Стелиян Щилянов Кунев (о. Стелиян), Сливенска митрополия ― Възраждане на богомилството в България през XXI век – новобогомилска апологетика, „събори“, публикации и публични изяви в медиите

Проф. дин Иван Билярски, Институт за исторически изследвания – БАН ― Средновековни български източници за богомилството

Гл. ас. д-р Иван Йовчев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Богомилството в църковната историография

Д-р Любомира Стефанова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Отношение на богомилите към свещените символи, образи и тайнства

Гл. ас. д-р Теодора Карамелска, Нов български университет ― Социологически методи за изследване на новобогомилското движение

16:30 – 17:00 ч. Сесия 2: БОГОМИЛСТВОТО И ИЗТОКЪТ

Проф. д-р Симеон Евстатиев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Богомилството и ислямът

Доц. д-р Галина Евстатиева, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Павликянството и християнските дуалистични ереси в арабските средновековни извори

Изследовател III ниво Игор Дорфман-Лазарев, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Планиране на работата в староарменски архиви и ръкописни хранилища

Доц. д-р Надя Филипова, Институт за исторически изследвания – БАН ― Руски изследвания за богомилите

Докторант Салих Халил, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Планиране на работата в османски архиви и ръкописни хранилища

Сряда, 14 февруари 2024 г.

Българска академия на науките (сграда на БАН – Администрация)

Зала „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ (зала № 207), ет. 2

14:00 – 14:45 СЕСИЯ 3: ИЗВОРИ ЗА БОГОМИЛСТВОТО

Проф. дфн Мирена Славова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Гръцки извори за средновековното богомилство

Проф д.н. Георги Минчев, Университет в Лодз (Полша) ― Непроучени славянски извори за богомилството. Ново издание на „Беседа против богомилите“ от Презвитер Козма

Проф. д-р Иван Христов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Планиране на работата в хранилища с гръцки ръкописи и манастирски библиотеки

14:45 – 15:15 СЕСИЯ 4: БОГОМИЛСТВОТО И ЗАПАДНОТО ХРИСТИЯНСТВО

Проф. дин Лиляна Симеонова, Seeger Center of Hellenic Studies, Принстънски университет (САЩ) ― Дуалистичните ереси в западното Средновековие и влиянието на богомилите

Д-р Константин Аникин, Университет „Мартин Лутер“, Хале-Витенберг ― Ролята на богомилството в богословските дебати между пиетистите и „лутеранската ортодоксия“ (The role of Bogomilism in the theological debates between pietists and the “Lutheran Orthodoxy”)

15:15 – 16:00 СЕСИЯ 5: РОМАНТИЧНИЯТ ОБРАЗ НА БОГОМИЛСТВОТО В СЛАВЯНСКИТЕ КУЛТУРИ

Проф д.н. Георги Минчев, Университет в Лодз (Полша) ― Романтизиране на богомилството в сръбската наука и култура

Проф. д.н. Малгожата Сковронек, Университет в Лодз (Полша) ― Романтизиране на богомилството в полската наука и култура

Докторант Йонко Бонов, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ― Митологизиране на богомилството в българската литература от първата половина на XX век


11.02.2024_05: | Източник: Двери на Православието 10.02.2024 |
Автор: Двери на Православието