Loading Map....

04 май 2021 - вторник
8:00-18:00ч.


Богослужение

Утренно богослужение
Света Божествена Литургия

ВТОРНИК НА СВЕТЛА СЕДМИЦА
Евангелие на Утреня: от Иоана 21:15–25.
Апостол на Светата Литургия: Деян. 12:1–11.
Евангелие на Светата Литургия: от Лука 5:1–11.

Тропар и Кондак на празника:
1. Тропар на Пасха – Христос воскресе.
Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта си смъртта победи и на тия, които са в гробовете, дарува живот! ‘Pravoslavieto.com’
2. Ипакои/ вид тропар/ на Пасха – Предварившия утро.
Като изпревариха утрото и намериха камъка отвален от гроба, Мария и жените с нея чуха от Ангела: „Защо търсите между мъртвите като човек Оногова, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестете на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, понеже е Син на Бога, Който спасява човешкия род. ‘Pravoslavieto.com’
или
Изпреварили утрото, жените, които бяха с Мария, намериха камъка отвален от гроба, и чуха от Ангела: защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, Който спасява човешкия род.
‘sveta-gora-zograph.com’
3. Тропар на ап. Яков Зеведеев.
Апостол Христов бил си избран, единороден брат на възлюбения Богослов, всехвални Иакове: на тия, които те възпяват, изпроси опрощение на греховете и за нашите души велика милост.
Друг превод:
Бил си избран Христов апостол и единороден брат на възлюбения Богослов, всехвални Иакове: измоли опрощаване на греховете за тези, които те възпяват, и велика милост за душите ни.
‘Pravoslavieto.com’
4. Кондак на Пасха – Аще и во гроб снизшел еси.
Макар Ти, Безсмъртний, да си слязъл в гроб, но Ти си разгромил силата на ада и си възкръснал като Победител, Христе Боже! На жените мироносици си казал: „Радвайте се!“ и на Твоите Апостоли си дал мир, а на падналите (в грях) човеци – възкресение! ‘Pravoslavieto.com’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Възкресение Христово (Слизане в ада). Стенопис от XIII в. от Боянската църква. ‘Pravoslavieto.com’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Св. ап. Яков Заведеев, гръцка икона. ‘Pravoslavieto.com’