title

Стар Завет

ПРАВОСЛАВНА МУЛТИМЕДИЯ

Картина на живо от Храма

Православен календар

п
в
с
ч
п
с
н
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
25
Events on 27 май 2024 - понеделник
Events on 29 май 2024 - сряда
Events on 30 май 2024 - четвъртък
Events on 31 май 2024 - петък
31 май
Events on 01 юни 2024 - събота
Events on 06 юни 2024 - четвъртък
Events on 07 юни 2024 - петък
Events on 10 юни 2024 - понеделник
Events on 12 юни 2024 - сряда
Events on 14 юни 2024 - петък
Events on 17 юни 2024 - понеделник
Events on 18 юни 2024 - вторник
Events on 26 юни 2024 - сряда
Events on 27 юни 2024 - четвъртък
27 юни

abv-4

1. Първа книга Моисеева, Битие

Глава: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 ГЛАВА 1. 1. В начало Бог […]

2. Втора книга Моисеева, Изход

Глава: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36  37  38  39  40 ГЛАВА 1. 1. Ето имената на синовете Израилеви, които влязоха в Египет с Иакова (баща им), […]

3. Трета книга Моисеева, Левит

Глава 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27   <а id=“1″>ГЛАВА 1. 1. И повика Господ Моисея и му каза от скинията на събранието, думайки: 2. обади на синовете Израилеви и ум кажи: кога някой от […]

4. Четвърта книга Моисеева – Числа

Глава 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36   ГЛАВА 1. 1. И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, в скинията на събранието, в първия (ден) […]

5. Пета книга Моисеева – Второзаконие

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34   ГЛАВА 1. 1. Това са думите, що говори Мойсей на всички израилтяни отсам Йордан в пустинята, на равнината срещу Суф, […]

6. Книга Иисус Навин

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24   ГЛАВА 1. 1. След смъртта на Моисея, раб Господен. Господ каза на Навиновия Иисуса, служител Моисеев: 2. Мойсей, Моят раб, умря; затова стани, мини през този Йордан, ти и целият […]

7. Книга Съдии Израилеви

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21   ГЛАВА 1. 1. След смъртта на Иисуса синовете Израилеви попитаха Господа, думайки: кой от нас първо ще тръгне против хананейци – да воюва с тях? 2. Господ отговори: Иуда ще тръгне; ето. Аз […]

8. Книга Рут

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. В онова време, когато управляваха съдиите, настана глад в страната. И един човек от Витлеем Иудейски отиде да живее в Моавските поля заедно с жена си и двамата си сина. 2. Името на тоя човек беше Елимелех, името на жена му – Ноемин, а двамата му […]

9. Първа книга Царства

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   ГЛАВА 1. 1. Имаше един човек от Раматаим-Цофим, от Ефремова планина, името му беше Елкана, син на Иерохама, син на Илия, син на […]

10. Втора книга Царства

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24   ГЛАВА 1. 1. Подир Сауловата смърт, когато Давид се върна след разбиването на амаликитци и престоя в Секелаг два дни, 2. ето, на третия ден дохожда човек от Сауловия стан: […]

11. Трета книга Царства

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22   ГЛАВА 1. 1. Когато цар Давид остаря и изпълни години, завиваха го с дрехи, ала не можеше да се стопли. 2. Тогава неговите слуги му казаха: нека потърсят за нашия цар-господар млада […]

12. Четвърта книга Царства

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25   ГЛАВА 1. 1. След смъртта на Ахава Моав се отметна от Израиля. 2. А Охозия падна през решетчестия прозорец на своята горница, която е в Самария, и заболя. И […]

13. Първа книга Паралипоменон

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   ГЛАВА 1. 1. Адам, Сит, Енос, 2. Каинан, Малелеил, Иаред, 3. Енох, Матусал, Ламех, 4. Ной, Сим, Хам и Иафет. 5. Синове Иафетови: Гомер, Магог, […]

14. Втора книга Паралипоменон

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36   ГЛАВА 1. 1. Соломон, син Давидов, се утвърди в царството си, и Господ, неговият Бог, беше с него и […]

15. Първа книга на Ездра

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ГЛАВА 1. 1. В първата година на персийския цар – Кира, за да се изпълни словото Господне от устата на Иеремия, възбуди Господ духа на Кира, персийски цар, и той заповяда да прогласят по цялото му царство, устно и писмено: 2. тъй говори […]

16. Книга на Неемия

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   ГЛАВА 1. 1. Думи на Неемия, сина Ахалиев. През месец кислев, в двайсетата година, аз бях в престолния град Суза. 2. Тогава дойде Ханани, един от моите братя, – той и няколко души от Иудея. И аз ги попитах за […]

17. Втора книга на Ездра

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9   ГЛАВА 1. 1. Иосия направи Пасха на своя Господ в Йерусалим, заклаха пасхалното агне в четиринайсетия ден на първия месец 2. и поставиха в храма Господен по смени свещеници в одежди. 3. И каза на левитите, свещенослужители Израилеви: осветете се пред Господа, за да […]

18. Книга на Товита

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   ГЛАВА 1. 1. Книга за разказите на Товита, сина Товиилов, Ананиилов, Адуилов, Гаваилов, от Асииловия род, Нефталимово коляно, 2. който в дните на асирийския цар Енемесара бе взет в плен из Тисва, която се намира надясно от Кидий Нефталимов, […]

19. Книга Иудит

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. В дванайсетата година от царуването на Навуходоносора, който царува над асирийците във великия град Ниневия, в дните на Арфаксада, който царуваше над мидяните в Екбатана 2. и изгради около Екбатана стена от Дялани камъни, […]

20. Книга Естир

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   ГЛАВА 1. (Във втората година от царуването на Артаксеркса Велики, в първия Ден на месец нисан, сън видя Мардохей, син Иаиров, Семеев, Кисеев, от Вениаминово коляно, иудеин, който живееше в град Суза, човек големец, който служеше в Царския палат. Той беше от пленниците, […]

21. Книга на Иова

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36  37  38  39  40  41  42   ГЛАВА 1. 1. Имаше един човек в земята Уц, по име Иов; тоя […]

22. Псалтир

Псалом:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 52  53  54  55  56  57  […]

23. Книга Притчи Соломонови

Глава 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   ГЛАВА 1. 1. Притчи на Соломона, син Давидов, цар израилски, 2. за да се познае мъдрост и поука, за да се разберат изреченията […]

24. Книга на Еклисиаста или Проповедника

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   ГЛАВА 1. 1. Думи на Еклисиаста, син Давидов, цар иерусалимски. 2. Суета на суетите, каза Еклисиаст, суета на суетите – всичко е суета! 3. Каква полза за човека от всичките му трудове, с които се труди под слънцето? 4. Род прохожда, […]

25. Книга Песен на Песните, от Соломона

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8   ГЛАВА 1. 1. Вьзлюбената. Нека ме целува той с целувки на устата си! Защото неговите милувки са по-добри от вино. 2. От благоуханието на твоите мазила името ти е като разлято миро; затова те обичат момите. 3. Влечи ме, ще се затечем подире ти; – […]

26. Книга Премъдрост Соломонова

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19   ГЛАВА 1. 1. Обичайте правдата, съдии земни, мислете право за Господа, и със сърдечна простота Го търсете, 2. защото Него намират ония, които Го не изкушават, и се не явява на ония, които не вярват […]

27. Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов

Предисловие  Глава: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 49  50  51     ПРЕДИСЛОВИЕ Много и […]

28. Книга на пророк Исаия

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 52  53  54  55  56  57  […]

29. Книга на пророк Иеремия

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52   ГЛАВА 1. 1. […]

30. Книга Плач Иеремиев

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Как самотно седи градът, някога си многолюден! Той стана като вдовица; великият между народите, князът над областите стана данник. 2. Горко плаче той нощем, и сълзите му са по страните му. Измежду всички ония, които са го обичали, той няма утешител; всички негови приятели му […]

31. Послание на Иеремия

1. Препис от посланието, що Иеремия изпрати до ония, които щяха да бъдат отведени пленници във Вавилон от вавилонския цар, за да им извести, каквото му бе заповядано от Бога. 2. Заради греховете, с които съгрешихте пред Бога, ще бъдете отведени пленници във Вавилон от Навуходоносора, вавилонски цар. 3. Като влезете във Вавилон, вие ще […]

32. Книга на пророк Варуха

Глава:  1  2  3  4  5   ГЛАВА 1. 1. Думи на книгата, която написа Варух, син на Нирия, син на Маасея, син на Седекия, син на Асадия, Хелкиев син, във Вавилон, 2. в петата година, в седмия ден на месеца, в онуй време, когато халдеите превзеха Йерусалим и го с огън изгориха. 3. И […]

33. Книга на пророк Иезекииля

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48   ГЛАВА 1. 1. В трийсетата година, четвъртия […]

34. Книга на пророк Даниила

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   ГЛАВА 1. 1. В третата година от царуването на иудейския цар Иоакима дигна се вавилонският цар Навуходоносор против Йерусалим и го обсади. 2. И предаде Господ в ръката му иудейския цар Иоакима и част от съдовете на Дома Божий, […]

35. Книга на пророк Осия

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     ГЛАВА 1. 1. Слово Господне, което биде към Осия, син Беериев, в дните на иудеиските царе Озия, Иоатама, Ахаза, Езекия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов. 2. Начало на словото Господне към Осия. Рече Господ […]

36. Книга на пророк Иоиля

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Слово Господне, което биде към Иоиля, син Витуилов. 2. Чуйте това, старци, и внимавайте, всички жители на тая земя: бивало ли е такова нещо във ваши дни или в дните на бащите ви? 3. Разказвайте за него на децата си; а Децата ви да разказват на децата […]

37. Книга на пророк Амоса

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9   ГЛАВА 1. 1. Думи на Амоса, един от пастирите текойски, думи, които той чу във видение за Израиля в дните на иудейския чар Озия, и в дните на израилския цар Иеровоама, син Иоасов, две години преди труса. 2. И рече той: Господ ще загърми […]

38. Книга на пророк Авдий

ГЛАВА 1. 1. Видение на Авдйя. Тъй казва Господ Бог за Едома: вест чухме от Господа, и пратеник е пратен да яви на народите: „ставайте, и да излезем против него на война!“ 2. Ето, Аз те направих малък между народите, и ти си в голямо презрение. 3. Гордостта на твоето сърце те е заблудила: ти […]

39. Книга на пророк Иона

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. И биде слово Господне към Йона, син – Аматиев: 2. „стани, иди в Ниневия, град голям, и проповядвай в него, защото злодеянията му достигнаха до Мене“. 3. И стана Йона да побегне в Тарсис от лицето Господне; дойде в Иопия и намери кораб, който отиваше за […]

40. Книга на пророк Михей

Глава:  1  2  3  4  5  6  7   ГЛАВА 1. 1. Слово Господне, което биде към Михея Мораститеца в дните на Иоата Ахаза и Езекия, царе иудейски, и което му бе открито за Самария и Йерусалим. 2. Слушайте, всички народи, внимавай, земьо, и всичко, що я пълни! Да бъде свидетел против вас Господ Бог, […]

41. Книга на пророк Наума

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Пророчество за Ниневия; книга за виденията на Наума Елкосенеца: 2. Господ е Бог ревнив и отмъстител; отмъстител е Господ и е страшен с гняв: отмъщава Господ на враговете Си и не ще пощади противниците Си. 3. Господ е дълготърпелив и велик по Стла и не оставя без […]

42. Книга на пророк Авакума

Глава:  1  2  3 ГЛАВА 1. 1. Пророческо видение, което видя пророк Авакум. 2. Докога, Господи, ще викам, и Ти не ще чуваш, ще викам към Тебе за насилието, и Ти не ще избавяш? 3. Защо ми даваш да виждам злодейство и да гледам нещастие? Грабеж и насилие са отпреде ми, и въстава вражда, подига […]

43. Книга на пророк Софония

Глава:  1  2  3   ГЛАВА 1. 1. Слово Господне, което биде към Софония, син на Хусия, син на Годолия, син на Амория, син на Езекия, в дните на Иосия, син Амонов, цар иудейски. 2. Всичко ще изтребя от лицето на земята – казва Господ: 3. ще изтребя човеци и добитък, ще изтребя птици небесни […]

44. Книга на пророк Агей

Глава:  1  2   ГЛАВА 1. 1. През втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, биде слово Господне чрез пророк Агея към Зоровавеля, син Салатиилев, управител на Иудея, и към Иисуса, син Иоседеков, велик иерей. 2. Тъй рече Господ Саваот: тоя народ казва: „не е дошло още време, не […]

45. Книга на пророк Захария

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   ГЛАВА 1. 1. На осмия месец, през втората година на Дария, биде слово Господне към пророк Захария, син Варахиев, син Адов: 2. разгневи се Господ на бащите ви с голям гняв; 3. затова кажи им: тъй казва Господ Саваот: […]

46. Книга на пророк Малахия

Глава:  1  2  3  4   ГЛАВА 1. 1. Пророческо слово от Господа към Израиля чрез Малахия. 2. Възлюбих ви, казва Господ. А вие казвате: „в какво Ти си проявил любов към нас?“ Исав не е ли брат на Иакова? казва Господ, и все пак Аз възлюбих Иакова, 3. а Исава намразих и предадох планините […]

47. Първа книга Макавейска

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. След като Александър, син на Филипа, македонец, който излезе из земя Китим, разби Дария, цар персийски и индийски, и се възцари вместо него в Елада, – 2. той извърши много войни, завладя много укрепени […]

48. Втора книга Макавейска

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   ГЛАВА 1. 1. До братята иудеи в Египет – поздрав. Братята иудеи в Йерусалим и в цялата Иудеиска страна ви желаят честит мир. 2. Да ви даде Бог добро и да спомни завета Си с верните Свои раби: […]

49. Трета книга Макавейска

Глава:  1  2  3  4  5  6  7   ГЛАВА 1. 1. Филопатор, като се научи от дошлите при него, че Антиох отнел владените от него местности, даде заповед на всичките си войски, пеши и конници, и, като взе със себе си сестра си Арсиноя, тръгна за страна Рафия, дето бяха разположени на стан войските […]

50. Трета книга на Ездра

Глава:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   ГЛАВА 1. 1. Втора книга на пророк Ездра, – син на Сераия, син на Азария, син на Хелкия, син на Шалума, син на Садока, син на Ахитува, 2. син на Ахия, син на Финееса, син на Илия, […]

orn1