Неделна Брошура 2023 г.

 

Неделна Брушура, 28.05.2023

 

Неделна Брушура, 04.06.2023

Неделна Брушура, 11.06.2023

Неделна Брушура, 18.06.2023

Неделна Брушура, 25.06.2023

 

Неделна Брушура, 09.07.2023

Неделна Брушура, 16.07.2023

Неделна Брушура, 23.07.2023

Неделна Брушура, 30.07.2023

 

Неделна Брушура, 06.08.2023

Неделна Брушура, 13.08.2023

Неделна Брушура, 20.08.2023

Неделна Брушура, 27.08.2023

 

Неделна Брушура, 03.09.2023

Неделна Брушура, 10.09.2023

Неделна Брушура, 17.09.2023

Неделна Брушура, 24.09.2023

 

Неделна Брушура, 01.10.2023

Неделна Брушура, 08.10.2023

Неделна Брушура, 15.10.2023

Неделна Брушура, 22.10.2023

Неделна Брушура, 29.10.2023

 

Неделна Брушура, 05.11.2023

Неделна Брушура, 12.11.2023

Неделна Брушура, 19.11.2023

Неделна Брушура, 26.11.2023

 

Неделна Брушура, 03.12.2023

Неделна Брушура, 10.12.2023

Неделна Брушура, 17.12.2023

Неделна Брушура, 24.12.2023

Неделна Брушура, 25.12.2023

Неделна Брушура, 31.12.2023

Из богослужението за Въведение Богородично

На Великата Вечерня

На Господи воззвaхъ8 стихириглас 1.

Днес ликуваме, о верни, пеейки псалми и песни Господу и почитаме Неговата свещена Скиния, одушевения Ковчег – Тази, Която вмести невместимото Слово; защото Тя се довежда при Господа като необикновено Дете по плът, и великият първосвещеник Захарий Я приема с радост като Божия Обител. (2)

В Светая Светих светата и непорочната Дева се въвежда от Светия Дух и от ангел се храни Тази, Която е най-свят Храм на нашия свят Бог, осветил всичко чрез Нейното въвеждане и тъй обожил падналото естество на човеците. (2)

Слава, и ныне, глас 8: След рождението си, Богоневесто Владичице, Ти дойде в храма Господен, за да бъдеш възпитана в Светая Светих, като осветена. Тогава и Гавриил бе пратен при Теб, Всенепорочна, за да Ти носи храна. Всичко небесно се изуми, като видя Светия Дух да Се вселява в Тебе. Затова, Пречиста и Нескверна, прославяна на небето и земята, Майко Божия, спасявай нашия род.

Стиховни стихири, глас 5.

Радват се небето и земята, като виждат духовното Небе да идва в божествения дом, за да бъде възпитана в благочестие – единствената и непорочна Дева, към Която в удивление Захария зовеше: „Двер Господня, отварям Ти дверите на храма! Радостно ликувай в него, защото узнах и повярвах, че избавлението Израилево вече явно ще дойде и от Теб ще се роди Бог Слово, даряващ света с велика милост!”.

Анна явява божествената благодат, довеждайки с веселие в храма Божи дадената й по благодат чиста Приснодева, и повикала девойки със запалени свещи да вървят пред Нея, казва: „Върви, Чедо, и за Този, Който Те даде, бъди и приношение и благоуханен тамян! Влез в недостъпното място и познай тайните и се готви да станеш приятно и прекрасно вместилище за Иисус, даряващ на света велика милост!”.

Във вътрешността на храма Божий се въвежда вместилия Бога Храм – всесветата Дева, и девойки със свещи вървят пред Нея. Радват се превъзходните родители Йоаким и Анна, ликувайки че са родили Родителката на Твореца, Която веселейки се в божествените обители и хранена от ангелска ръка стана всенепорочна Майка на Христа, даряващ на света велика милост.

Слава, и ныне, глас 6, от Сергий Агиополит: Събирайки се днес, о събрания на верните, нека духовно тържествуваме и благочестиво да възхвалим Богоотроковицата, Дева и Богородица, довеждана в храма Господен – предизбраната от всички родове за Обител на Христа, Царя и Бога на всичко. Девици, носещи свещи, вървете напред, почитайки светото шествие на Приснодевата! Майки, оставете всяка печал и радостно съпроводете Майката Божия и Подателката на радост за света! Нека всички радостно да викнем с ангела: „Радвай се, Възрадвана, Която винаги се молиш за нашите души!”.

Тропар на празника, глас 4: Днес е предзнаменованието на Божието благоволение и проповядването на човешкото спасение – в храма Божи Девата тържествено се явява и Христа на всички предвъзвестява; към Нея и ние нека велегласно призовем: „Радвай се Ти, Която си изпълнение на промисъла на Създателя!”. (3)

На Празничната Утреня

Първи седален, глас 1: Плодът на праведните Йоаким и Анна се принася Богу в светото свети­ли­ще; макар дете по плът, Тя е пазителка на нашия живот; нека всички ние да прославим като Майка Божия Тази, Която свещеникът Захарий благослови. Слава и ныне, същият.

Втори седален: Преди да си зачената, о Чиста, Ти на Бога беше посветена, и раждайки се на земята, сега в дар на Него се принесе, изпълнявайки обещанието към праотците; в божествения храм със запалени свещи бе заведена Ти, Която сама си храм на Бога, пребъдвайки от детинство в чистота и се прояви като обиталище на непристъпната божествена светлина; наистина велико е Твоето влизане в храма, единствена Богоневесто и Приснодево.

Из каноните: 

Песен 1

Ирмос: Ще отворя уста и тя ще се изпълни с Дух Свети, ще изрека слово за Царицата Майка и в светло тържество ще възпея въведението й в храма.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Знаем Те като съкровище на Премъдростта, Пречиста, и като непресъхващ извор на разума, източващ благодат; затова Те молим да ни оросиш с твоите струи, Владичице, за да Те възпяваме во веки.

Бидейки храм и палат по-висок от небесата, Пречиста, Ти влезе в храма на Бога, за да се приготвиш като божествено жилище на Неговото пришествие.

Богородица възсия с благодатна светлина и просвети всички, събирайки ги да украсят Нейното пресветло тържество с песни; елате при Нея да се съберем.

Преславната Двер, непроходима с човешки помисли, сега отваря дверите на Божия храм и ни заповядва да се съберем и да се насладим на Нейните божествени чудеса.

Ирмос: Победна песен да запеем всички за Бога, Който сътвори дивни чудеса със силна ръка и спаси Израиля, защото се прослави.

Нека днес се съберем, за да почетем с песни Богородица, празнувайки с духовно тържество, защото Тя в храма в дар на Бога се принася.

С песни да възпеем славното шествие на Богородица; защото Тя, която е Божи храм, днес се въвежда в храма като многоценен дар, изпълнявайки пророчествата.

Непорочната Анна майчински се радваше, принасяйки на Бога многоценен дар в храма; и Йоаким с нея светло тържествува.

Твоят праотец Давид в древност Те възпя, Богоневесто Дево, наричайки Те дъщеря на Царя Христа, Когото роди и кърми както майка – своя младенец.

Тригодишната Богородица се принася на Господа, а Божият свещеник Захария Я приема с радост и в храма Я въвежда.

Ликувайте, деви, свещоносици запейте днес и вие, майки, възпейте Царицата Майка, идваща в храма на Царя Христа.

Слава: Троица Единосъщна – Отец, Слово и Дух Свети! Славим Те верно като Творец на всичко и с благоговение зовем към Тебе: спаси ни, Боже.

И ныне: О, Пречиста! Царят – Бог през Теб премина и Се облече в пурпур от Твоите кърви, за да обнови целия човешки род по Своето добросърдечие.

Песен 5

Ирмос: Всичко се ужаси при Твоето свещено влизане; защото Ти, невкусилата брак Девица, влезе вътре в храма Божий, като най-чист храм, дарявайки мир на всички, които Те възпяват.

Припев: Пресвета Богородице, спаси нас.

Славна светиня и свещено приношение, пречистата Дева принесена Богу днес в храма, се запазва за жилище на единия Всецар нашия Бог, както само Нему е известно.

Захария, съзерцавайки някога красотата на Твоята душа, Пречиста, с вяра възкликна: Ти си избавление, Ти си радост за всички, Ти си нашето възстановяване; чрез Тебе Невместимият ще стане вместим заради мене.

О, Твоите чудеса превъзхождат ума, Всечиста; необикновено е Твоето рождение, необикновен е начинът на Твоето израстване; странно, непонятно и необяснимо за човеците е всичко в Теб, Богоневесто.

Бидейки многосветъл светилник, Богоневесто, Ти днес възсия в дома Господен и нас озаряваш със свещените дарове, Пречиста, на Твоите чудеса, о възпявана от всички Богородице.

Ирмос: С ярката вечна светлина осияй нас, които от ранина следваме Твоите заповеди, Владико Човеколюбче Христе, Боже наш.

Да се облечем в светли одежди, православни, събирайки се всички и славейки Богомайката, защото при Господа в този ден Тя се довежда, като приятна жертва.

Да се веселят днес праотците, Владичице, и да се радва родилата Те заедно с Твоя баща, че техния плод Богу се принася.

Многоименитата и славна непорочна Телица, като родила по плът божествения Телец, всички да възпеем, празнувайки с вяра.

В този ден записват се в дома Господен божествените знамения, които превишават всеки ум, че Ти, Дево чиста, си Невеста Божия за славното раждане чрез Дух Свети.

Нека се отворят преддверията на славата на нашия Бог и да приемат непозналата брак Божия Майка, като чужда на сквернотата тригодишна телица.

Нека да възпеем многопочитаната и сенчеста планина, Приснодевата станала Божия Майка, защото Тя озари краищата на вселената.

Слава: Прославяйки по-висшето от всяко начало и вечното единно Божество, да Му се поклоним в три Лица, неразделни по естество и равнопочитани по слава.

И ныне: Като тихо пристанище и неразрушима стена придобихме Твоето ходатайство в напасти, Божия Родителко, като винаги чрез Тебе се избавяме от беди и скърби.

Песен 9

Ирмос: Нека до одушевения Божи Ковчег отсега нататък да не се докосва ръка на непосветени, но устите на верните да не замлъкват, пеейки ангелския възглас и в радост да зоват към Богородица: наистина Ти всичко превъзходаш, Дево чиста!

Ангелите гледаха въвеждането на Всечистата в храма и се удивляваха как тя със слава влезе в Светая Светих.

Като имаш пресветлата красота на душевната чистота и си изпълвана с благодат Божия от небесата, Богородице чиста, Ти непрестанно озаряваш с вечна светлина тези, които с радост викат:  наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ангелите гледаха въвеждането на Девата в храма и се удивляваха как тя със слава влезе в Светая Светих.

Твоето чудо, Богородице чиста, надхвърля силата на думите; защото признавам в Тебе превъзхождащо разума тяло, недостъпно за греховния поток, затова благодарно Ти зова: наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ангели и човеци, нека почетем въвеждането на Девата в храма, защото Тя със слава влезе в Светая Светих.

Законът чудно Те предизобрази, Чиста, като Скиния и божествен Съд с мана, дивен Ковчег и Завеса, и Жезъл, Храм неразрушим и Божия Врата; така той ни учи да Ти зовем: наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ангелите гледаха въвеждането на Девата в храма и се удивяваха как Тя богоугодно влезе в Светая Светих.

Давид, възпявайки нарече Те дъщеря на Царя, когато Те видя по красота на добродетелите предстояща отдясно на Бога; затова той пророчески зовеше: наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ангели, със светиите тържествувайте, девици, заедно ликувайте, защото Богоотроковицата влезе в Светая Светих.

Соломон, провиждайки, че Ти ще приемеш в себе си Бога, Те уподоби, Богородице, на царско ложе и на жив запечатан извор, от който излезе чиста вода за нас, които с вяра зовем: наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ангели и човеци, нека възвеличим с песни Девата, защото боголепно влезе в Светая Светих.

Ти даряваш Твоята тишина на моята душа, Богородице, източвайки живот за почитащите Те достойно, грижейки се сама за тях, покривайки ги и пазейки ги, за да Ти зоват: наистина Ти всичко превъзхождаш, Дево чиста!

Ирмос: Светоносният облак, върху който Владиката на всичко слезе от небето като дъжд на руно и чрез който Безначалният се въплъти, ставайки Човек заради нас, всички ние величаем, като пречиста Майка на нашия Бог.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

От праведните Йоаким и Анна произлезе плодът на обещанието – Мария Божията Отроковица; и като благоуханен тамян Тя, още като малко дете по плът, се привежда в светия храм, за да обитава в светилището като свята.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

Нека да възхвалим с песни Детето по естество и свръхестествено явилата се като Майка Божия, защото Тя в този ден в храма подзаконен при Господа се води като благоухание приятно и като духовен плод на праведните.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

Нека заедно с ангела да възкликнем, верни, “Радвай се, Богородице”, както подобава: радвай се, прекрасна Невесто; радвай се, светли Облаче, от който възсия Господ за нас, пребъдващите в тъмнината на незнанието; радвай се, Надеждо на всички.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

Светая светих и Богомайко Мария, чрез Твоите молитви, Чиста, освободи от мрежите на врага, и от всяка ерес и скръб нас, които с вяра се покланяме на Твоя свят образ.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

Най-достойна песен възгласява за Богородица цялото творение, викайки заедно с архангел Гавриил: радвай се, всенепорочна Майко Божия, заради Която се избавихме от древното проклятие, ставайки причастни на нетлението.

Величай, душо моя, доведената в храма Господен и благословената от ръцете свещенически.

Превъзхождаща херувимите, по-висша от серафимите и по-широка от небесата се яви Ти, Дево, като вмести в утробата си и роди неизказано съвършено невместимия наш Бог; моли Го усърдно за нас.

Величай, душо моя, властта на Триипостасното и неразделно Божество.

Едно естество в три Лица и неразделна слава, непрестанно възпявана в единството на Божеството, на небето и земята – Троица неразлъчна; заедно със Сина, Отца и Духа да прославим, покланяйки се с благоговение.

Величай, душо моя, по-почитаната и по-славната от небесните войнства Пречиста Дева, Богородица.

Моли, Дево Богомайко, за избавление от гибел и беди и от всякакви изкушения на тези, които с вяра прибягват към Твоето милосърдие и благоговейно се покланят на Твоя Син, като на Бог и Господ на целия свят.

Ексапостиларий: Да възхвалим с вяра Мария, Божието Дете, Която в древност съслови­ето на пророците предвъзвести като Стомна и Жезъл, Скрижал и неразломима Планина, защото днес се въвежда в Святая Святих, за да се възпитава в Господа. (3)

Хвалитни стихири на 4, гл. 1, по Небесных чинов: Свещоносиците деви радостно съпровождат Приснодевата и пророчестват чрез Духа за бъдещето: макар самата Богородица да е Божи храм, Тя се въвежда в храма като малко дете със славата на девството.

Богородица наистина се яви на света като обещание на Светия и като благославен плод, който превъзхожда всички; Тя благочестно се привежда в храма Божий, изпълнявайки молитвеното обещание на родителите си, опазвана от Божествения Дух.

Отхранена наистина с небесен хляб в храма Господен, Дево, Ти роди за света Хляба на живота – Словото, за Когото като храм избран и всенепорочен тайнствено си предизбрана от Духа, сгодена от Бога и Отца.

Да се отвори вратата на богоприятния храм, храмът и престолът на Царя на всички, защото Той днес със слава приема от Него избраната за своя Майка, Която Йоаким принася да се освети от Господа.

Слава и ныне, глас 2: Днес в храма се привежда всенепорочната Дева, в дома на Царя на всичко – Бога, и Хранителя на целия наш живот: днес най-чистата светиня, като тригодишна телица се въвежда в Светая Святих; нека Я възпеем като ангела: радвай се, единствена Благословена между жените!

Източник

Месец Февруари

05 февр. 2017 – ✝ Неделя 16 след Неделя подир Въздвижение ­ на Митаря и Фарисея. Св. мчца Агатия (Добра). Утреня и Света Божествена Литургия – начало  8ч.

10 февр. 2017 – петък – ❇ Св. свщмчк Харалампий Чудотворец. Св. мчца Валентина. Утреня и Света Божествена Литургия – начало  8ч.

14 февр. 2017 – вторник – ❇ Успение на св. Кирил Славянобългарски. Преп. Авксентий

19 февр. 2017 – неделя – ✝ Неделя Месопустна (Месни заговезни). Св. ап. Архип, Филимон и мчца и равноап. Апфия. Преп. Доситей. Преп. Евгений и Макарий Изповедници. Гл. 2, утр. ев. 2, ап. 1 Кор. 8:8-9:2 (с. 317), лит. ев. Мт 25:31-46

26 февр. 2017 – неделя – ✝ Неделя Сиропустна (Сирни заговезни). Св. Порфирий, еп. Газки. Св. мчк Севастиан. Св. Серафим Софийски Чудотворец. Гл. 3, утр. ев. 3, ап. Рим. 13:11-14:4 (с. 323), лит. ев. Мт 6:14-21 (На вечернята се извършва взаимно опрощение)

27 февр. 2017 – понеделник – Преп. Прокопий Декаполит изповедник (Начало на Великия пост) (Вечерта ­ Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски Iва част). Начало на богослужението в 16:45 ч.

28 февр. 2017 – вторник – Преп. Василий изповедник. Св. мчца Кирана Солунска (Вечерта ­ Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски IIра част). Начало на богослужението в 16:45 ч.

 

Месец Март

01 Март 2017г. с – Св. прпмчца Евдокия (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.)(Вечерта ­ Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски III част. Начало 16:45 ч.)

02 Март 2017г. ч – Св. свщмчк Теодот, еп. Киринейски (Вечерта ­ Велико повечерие с канона на св. Андрей Критски IV част. Начало 16:45 ч.)

03 Март 2017г. п – Св. мчци Евтропий, Клеоник и Василиск. Ден на Освобождението на България (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.) (Вечерта ­ Малко повечерие с Богородичен акатист Iва статия Начало : 16:45 ч.)

04 Март 2017г. с – ❇ Тодорова събота. Преп. Герасим Йордански ( Утреня със Златоустова литургия. Начало : 8:00 ч.)

05 Март 2017г. н – ✝ 1ва Неделя на Великия пост ­ Православна. Св. мчци Конон и Йоан Българин. Гл. 4, утр. ев. 4, ап. Евр. 11:24-26 (с. 325), лит. ев. Ин 1:43-51 (Утреня с Василиева литургия. Начало : 8:00 ч.) (Молебен на Неделя Православна)

08 Март 2017г. с – Преп. Теофилакт, еп. Никомидийски (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.)

09 Март 2017г. ч – ❇ Св. 40 мчци Севастийски. Св. мчк Исихий Доростолски (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.)

10 Март 2017г. п – Св. мчци Кодрат и Галина (Преждеосвещена литургия Начало : 8:00 ч.) (Вечерта ­ Малко повеч. с Богородичен канон и акатист II статия)

12 Март 2017г. н – ✝ 2 Неделя на Великия пост ­ Св. Григорий Палама. Преп. Теофан. Св. Григорий Двоеслов. Преп. Симеон, Нови Богослов. Гл. 5, утр. ев. 5, ап. Евр. 1:10-2:3 (с. 327), лит. ев. Мк 2:1-12 ( Утреня с Василиева литургия Начало : 8:00 ч.)

15 Март 2017г. с – Св. мчк Агапий и 6-те мъченици с него (Преждеосвещена литургия Начало : 8:00 ч.)

17 Март 2017г. п – Преп. Алексий, човек Божи. Прпмчк Павел (Преждеосвещена литургия Начало : 8:00 ч.) (Вечерта ­ Малко повечерие с Богородичен канон и акатист III статия. Начало : 16:45 ч.)

19 Март 2017г. н – ✝ 3 Неделя на Великия пост ­ Кръстопоклонна. Св. мчци Хрисант и Дария. Гл. 6 утр. ев. 6, ап. Евр. 4:13-5:6 (с. 329) лит. ев. Мк 8:34-9:1 ( Утреня с Василиева литургия. Начало : 8:00 ч.)

22 Март 2017г. с – Св. свщмчк Василий, презвитер Анкирски. Мчца Дросида Римска (Росица) (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.) (Внасяне на светия Кръст)

24 Март 2017г. п – Преп. Захария. Св. Артемий, еп. Солунски (Сутринта ­ утреня, 3 и 6 час, отпуст) (Вечерта ­ Вечерня с Богородичен канон и акатист IV статия. Начало 16:45 ч.)

25 Март 2017г. с – ✝ Благовещение (Утреня и Златоустова литургия. Начало: 8:00 ч.) (Разрешава се риба)

26 Март 2017г. н – ✝ 4 Неделя на Великия пост ­ Преп. Йоан Лествичник. Събор на св. архангел Гавриил. Св. мчк Георги Софийски, Стари. Гл. 7 утр. ев. 7 ап. Евр. 6:13-20 (с. 330), лит. ев. Мк 9:17-31 (Утреня и Василиева литургия)

29 Март 2017г. с – Преп. Марк, еп. Аретусийски и св. Кирил дякон (Преждеосвещена литургия Начало : 8:00 ч.) (Вечерта ­ Малко повечерие с целия канон на св. Андрей Критски)

30 Март 2017г. ч – Преп. Йоан Лествичник (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.)

31 Март 2017г. п – Преп. Ипатий, еп. Гангърски (Преждеосвещена литургия. Начало : 8:00 ч.) (Вечерта ­- Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист)

 

Тропар и Кондак

Тропар, глас 4

Яко апостолом единонравнии и словенских стран учителие,
Кирилле и Мефодие богомудрии, Владыку всех молите,
вся языки словенския утвердити в православии и единомыслии,
умирити мир и спасти душы наша.

Като единонравни на апостолите и учители на славянските страни,
богомьдри Кириле и Методие, молете Владиката на Всички
да утвърди славянските народи в православие и единомислиe,
да умири света и да спаси нашите души.

Кондак, глас 3

Священную двоицу просветителей наших почтим,
божественных Писаний преложением источник богопознания нам источивших,
из негоже даже до днесь неоскудно почерпающе,
ублажаем вас, Кирилле и Мефодие,
престолу Вышняго предстоящих и тепле молящихся о душах наших.

Свещената двоица на нашите просветители да почетем,
отключили за нас чрез превода на Божествените книги извор на богопознание,
от който даже до днес, непрестанно като черпим,
ублажаваме ви, Кириле и Методие,
предстоящи пред престола на Всевишния и молещи се топло за нашите души.

Тропар и Кондак

Тропар на мъченик, глас 4

Твоят мъченик, Господи,
при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец,
Защото, имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали
и съкруши на демоните безсилната дързост:
с неговите молитви спаси нашите души.

Кондак, глас 8, подобен: Яко начатки

С благодатта на свещенството добродействал, славни,
сияйно си украсил Църквата с божественото страдение,
което, възрадван, доблестно за Христа си приел:
Харалампие честни, светилниче всемирни, осиял краищата на света като непобедим.

Подобствовав благодатию священства славне,
церковь светло украсил еси божественным страданием,
еже за Христа приял еси доблественно радуяся
Харалампие, честный светильниче всемирный, осияваяй концы, яко непобедимый.